Vrije basisschool Scharrel Minderhout

| HOME ONZE SCHOOL  |  FOTO'S  |  PROJECTEN  |  KALENDER  | OUDERRAAD | CONTACT |

PRAKTISCHE INFO

SCHOOLUREN

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.40 - 12.15 | 13.20 - 15.15
Woensdag: 8.40 - 12.15

STEKELBEES 

Dit is een opvang die nauw samenwerkt met de school maar door Landelijke Kinderopvang wordt georganiseerd en onder toezicht staat van Kind en Gezin. Deze opvang gebeurt op de kleuterschool in de gebouwen tegen de straatkant, ’s morgens vanaf 7 uur en na school tot 18.30 uur. Op woensdagnamiddag is er ook opvang. Tijdens de vakanties en op vrije dagen zorgt Stekelbees voor opvang.
Vooraf inschrijven is voor deze opvang noodzakelijk! U kan hiervoor terecht bij de verantwoordelijken. Iedere maand is er een inschrijfmoment op donderdag tussen 17u en 19u. De precieze datums kunt u bevragen via LKhoogstraten@landelijkekinderopvang.be. Stekelbees werkt ook met een online reservatiesysteem. Telefonisch is de opvang tijdens de opvanguren (7u tot 8u45 en 15u15 – 18u30, op woensdag tussen 12u15 – 14u00) te bereiken op nr. 03/314 78 90. De verantwoordelijken zijn te bereiken op het bureel (tel: 03/314 68 00). De basisprijs is € 1,06 per begonnen half uur.  Deze afrekening gebeurt niet via de school.

BEZIGE BIJ 

Omdat de capaciteit bij Stekelbees niet  volstaat, organiseert de school zelf opvang vanaf 7.30 uur ’s morgens en tot 17.00 uur ’s avonds op maandag, dinsdag en donderdag voor de kinderen van de lagere school uit het 2de t/m 6de leerjaar. Dit noemen we de ´Bezige Bij´. De kinderen kunnen zich bezig houden met huiswerk,  lessen, tekenen, lezen,… kortom nuttige bezigheden die rustig en alleen kunnen gebeuren. Daarnaast kunnen ze zich ook ontspannen buiten of voor de ochtendopvang in de turnzaal onder begeleiding van 2 volwassenen.
Kinderen kunnen altijd opgehaald worden door de ouders. Zij mogen ook zelf naar huis gaan als er een briefje van de ouders is waarop staat dat zij op een bepaald tijdstip alleen de school mogen verlaten.
Om 16.30 uur worden kinderen die dan naar huis gaan veilig de grote baan overgezet. Wie om 17.00 uur nog niet is opgehaald of vertrokken is, wordt naar Stekelbees gebracht.
Je hoeft voor de Bezige Bij niet vooraf in te schrijven maar maak goede en duidelijke afspraken met je kind zodat er geen misverstanden ontstaan.
De prijs voor deze opvang is identiek aan deze bij Stekelbees. De afrekening gebeurt op het einde van de maand via de schoolrekening.